subnormality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subnormality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subnormality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subnormality.

Từ điển Anh Việt

  • subnormality

    * danh từ

    tình trạng trí thông minh dưới mức bình thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet