struck joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

struck joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm struck joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của struck joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • struck joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối được đập