streamlining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streamlining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streamlining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streamlining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • streamlining

  * kinh tế

  việc hiện đại hóa, hợp lý hóa, giản hóa, tinh giản

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự hợp lý hóa

  hóa học & vật liệu:

  sự tạo thành dòng