straight-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-line.

Từ điển Anh Việt

 • straight-line

  * danh từ

  đường thẳng

  đường chim bay

  đường chăng dây

  * tính từ

  trải ra đều đặn

  trả tiền đều đặn

  đều đặn

  straight-line depreciation: sự giảm giá đều đặn