steamship line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamship line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamship line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamship line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steamship line

    Similar:

    steamship company: a line responsible for the operation of a fleet of steamships

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).