stapler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stapler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stapler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stapler.

Từ điển Anh Việt

 • stapler

  /'steiplə/

  * danh từ

  người xếp loại (bông, len, gai) theo sợi

  người buôn bán những mặt hàng chủ yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stapler

  * kinh tế

  máy đặt cặp

  máy đóng sách

  máy ghim cặp

  máy khâu bao bì bằng đinh kẹp

  máy rập sách

  người bán sỉ lông cừu

  người chuyên mua bán những mặt hàng chủ yếu

  người lựa và xếp loại (len, bông...)

  * kỹ thuật

  máy đóng phim

  điện:

  máy dập sách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stapler

  a machine that inserts staples into sheets of paper in order to fasten them together

  Synonyms: stapling machine