standoff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standoff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standoff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standoff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • standoff

  Similar:

  draw: the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided

  the game ended in a draw

  their record was 3 wins, 6 losses and a tie

  Synonyms: tie

  repulsion: the act of repulsing or repelling an attack; a successful defensive stand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).