spirilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spirilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spirilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spirilla.

Từ điển Anh Việt

 • spirilla

  /'spairiləm/

  * danh từ, số nhiều spirillla

  khuẩn xoắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spirilla

  Similar:

  spirillum: any flagellated aerobic bacteria having a spirally twisted rodlike form

  spirillum: spirally twisted elongate rodlike bacteria usually living in stagnant water

  spirillum: any flagellated aerobic bacteria having a spirally twisted rodlike form