sorghum vulgare caudatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorghum vulgare caudatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorghum vulgare caudatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorghum vulgare caudatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sorghum vulgare caudatum

    Similar:

    feterita: a Sudanese sorghum having exceptionally large soft white grains

    Synonyms: federita

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).