slabbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slabbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slabbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slabbing.

Từ điển Anh Việt

 • slabbing

  * danh từ

  xem slab

  * ngoại động từ slab

  đặt tấm lát

  ốp

  bóc gỗ bìa

  xẻ đá thành tấm

  lát thành tấm

  cán kim loại thành tấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slabbing

  * kỹ thuật

  sự cán phôi tấm

  sự lát tấm

  sự ốp

  cơ khí & công trình:

  sự phay đơn giản