sitka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sitka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sitka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sitka.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sitka

    a town in southeastern Alaska that was the capital of Russian America and served as the capital of Alaska from 1867 until 1906

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).