sitka spruce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sitka spruce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sitka spruce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sitka spruce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sitka spruce

    a large spruce that grows only along the northwestern coast of the United States and Canada; has sharp stiff needles and thin bark; the wood has a high ratio of strength to weight

    Synonyms: Picea sitchensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).