shut-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut-in.

Từ điển Anh Việt

 • shut-in

  /'ʃʌt'in/

  * tính từ

  không ra ngoài được (vì ốm yếu...)

  * danh từ

  người tàn tật ốm yếu không ra ngoài được

Từ điển Anh Anh - Wordnet