shaper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaper.

Từ điển Anh Việt

 • shaper

  /'ʃeipə/

  * danh từ

  thợ nặn, thợ giũa

  người thảo kế hoạch

  máy bào; máy tiện; máy ép; máy nặn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaper

  * kinh tế

  máy ép

  máy tạo hình bột nhào

  * kỹ thuật

  búa đập

  máy bào ngang

  máy dát

  máy xọc (bánh răng)

  cơ khí & công trình:

  búa rèn khuôn

  máy đập khuôn

  máy phay gỗ

  toán & tin:

  công cụ vẽ hình

  dụng cụ vẽ hình

  máy giũa

  máy ráp khuôn

  điện:

  máy tạo dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shaper

  a machine tool for shaping metal or wood

  Synonyms: shaping machine

  Similar:

  maker: a person who makes things