serengeti national park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serengeti national park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serengeti national park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serengeti national park.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serengeti national park

    a national park in Tanzania created in 1951 to protect the wildlife

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).