semitic deity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semitic deity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semitic deity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semitic deity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semitic deity

    a deity worshipped by the ancient Semites

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).