semiempirical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semiempirical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semiempirical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semiempirical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semiempirical

    relying to some extent on observation or experiment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).