self-reliant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-reliant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-reliant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-reliant.

Từ điển Anh Việt

 • self-reliant

  /'selfri'laiənt/

  * tính từ

  tự lực, dựa vào sức mình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-reliant

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tự lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-reliant

  Similar:

  autonomous: (of persons) free from external control and constraint in e.g. action and judgment

  Synonyms: self-directed