seconds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seconds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seconds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seconds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seconds

  * kinh tế

  bột loại hai

  bột nghiền thô

  hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  hàng loại hai

  hàng loại hai (hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng)

  hàng thứ phẩm

  sản phẩm loại hai

  tấm

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  thứ phẩm