seconds timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seconds timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seconds timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seconds timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seconds timer

    * kỹ thuật

    điện:

    đồng hồ bấm dây