seattle slew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seattle slew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seattle slew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seattle slew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seattle slew

    thoroughbred that won the triple crown in 1977

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).