scrubber tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrubber tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrubber tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrubber tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrubber tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng rửa khí