scratching brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratching brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratching brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratching brush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratching brush

    * kỹ thuật

    điện:

    bàn chải sắt