schoolteacher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolteacher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolteacher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolteacher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolteacher

    a teacher in a school below the college level

    Synonyms: school teacher

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).