schoolteacherly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolteacherly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolteacherly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolteacherly.

Từ điển Anh Việt

  • schoolteacherly

    /'sku:l'ti:tʃəli/

    * tính từ

    có vẻ thầy giáo, có vẻ cô giáo