scenical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scenical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scenical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scenical.

Từ điển Anh Việt

 • scenical

  /'si:nik/ (scenical) /'si:nikəl/

  * tính từ

  (thuộc) sân khấu; (thuộc) kịch trường

  thể hiện một chuyện, ghi lại nột sự kiện (tranh, ảnh)

  điệu, màu mè, vờ vĩnh, có vẻ kịch (tình cảm...)