scaramouch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaramouch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaramouch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaramouch.

Từ điển Anh Việt

 • scaramouch

  /'skærəmautʃ/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) anh chàng khoe khoang khoác lác

  anh hùng rơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scaramouch

  a stock character in commedia dell'arte depicted as a boastful coward

  Synonyms: Scaramouche