scaramouche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaramouche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaramouche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaramouche.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scaramouche

    Similar:

    scaramouch: a stock character in commedia dell'arte depicted as a boastful coward

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).