scarabaeus sacer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarabaeus sacer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarabaeus sacer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarabaeus sacer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarabaeus sacer

    Similar:

    scarab: scarabaeid beetle considered divine by ancient Egyptians

    Synonyms: scarabaeus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).