saltwater cooling tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltwater cooling tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltwater cooling tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltwater cooling tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltwater cooling tower

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tháp giải nhiệt dùng nước biển