sagittarius serpentarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sagittarius serpentarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sagittarius serpentarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sagittarius serpentarius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sagittarius serpentarius

    Similar:

    secretary bird: large long-legged African bird of prey that feeds on reptiles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).