rutabaga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rutabaga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rutabaga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rutabaga.

Từ điển Anh Việt

  • rutabaga

    củ cải Thuỵ điển

Từ điển Anh Anh - Wordnet