roadway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roadway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roadway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roadway.

Từ điển Anh Việt

 • roadway

  /'roudwei/

  * danh từ

  lòng đường; lòng cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roadway

  * kỹ thuật

  đường sắt

  lò dọc vỉa

  lòng đường

  xây dựng:

  đường có dải mặt

  đường lát

  mặt đường xe chạy

  phần xe chạy

  giao thông & vận tải:

  đường ô tô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roadway

  a road (especially that part of a road) over which vehicles travel