roadman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roadman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roadman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roadman.

Từ điển Anh Việt

  • roadman

    /'roudmən/

    * danh từ

    công nhân sửa đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet