roach clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roach clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roach clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roach clip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • roach clip

    metal tweezers used by marijuana smokers to hold a roach

    Synonyms: roach holder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).