riches nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riches nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riches giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riches.

Từ điển Anh Việt

 • riches

  /'ritʃiz/

  * danh từ số nhiều

  sự giàu có, sự phong phú

  của cải, tiền của, tài sản; vật quý báu

  national riches: tài sản quốc gia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • riches

  Similar:

  wealth: an abundance of material possessions and resources

  rich people: people who have possessions and wealth (considered as a group)

  only the very rich benefit from this legislation

  Synonyms: rich

  Antonyms: poor people, poor