revolutionise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

revolutionise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm revolutionise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của revolutionise.

Từ điển Anh Việt

  • revolutionise

    * ngoại động từ

    cách mạng hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet