reheat coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reheat coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reheat coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reheat coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reheat coil

  * kinh tế

  ống xoắn đun nóng thứ cấp

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cuộn dây nung lại