regulations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regulations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regulations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regulations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • regulations

  * kinh tế

  nội quy

  quy tác, quy định, điều lệ (công ty)

  * kỹ thuật

  điều lệ

  luật lệ

  quy phạm

  quy tắc

  xây dựng:

  những điều quy định

  nội quy