referenced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

referenced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm referenced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của referenced.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • referenced

  supported with written references or citations

  a carefully referenced biography

  Similar:

  reference: refer to

  he referenced his colleagues' work

  Synonyms: cite

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).