reefer car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reefer car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reefer car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reefer car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reefer car

  * kinh tế

  toa xe lạnh cách nhiệt

  * kỹ thuật

  toa tàu được làm lạnh

  toa xe được làm lạnh