red-backed sandpiper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red-backed sandpiper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red-backed sandpiper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red-backed sandpiper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red-backed sandpiper

    small common sandpiper that breeds in northern or Arctic regions and winters in southern United States or Mediterranean regions

    Synonyms: dunlin, Erolia alpina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).