erolia alpina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erolia alpina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erolia alpina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erolia alpina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • erolia alpina

    Similar:

    red-backed sandpiper: small common sandpiper that breeds in northern or Arctic regions and winters in southern United States or Mediterranean regions

    Synonyms: dunlin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).