raddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raddle.

Từ điển Anh Việt

 • raddle

  /'rædl/

  * danh từ

  đất son đỏ

  * ngoại động từ

  sơn (quét) bằng đất son đỏ

  thoa son đánh phấn đỏ choét

  a raddled face: mặt đánh phấn thoa son đỏ choét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raddle

  * kỹ thuật

  đất son đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raddle

  twist or braid together, interlace

  Synonyms: ruddle

  mark or paint with raddle

  Similar:

  ruddle: a red iron ore used in dyeing and marking

  Synonyms: reddle