pyrola minor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrola minor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrola minor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrola minor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyrola minor

    Similar:

    lesser wintergreen: the common wintergreen having many-flowered racemes of pink-tinged white flowers; Europe and North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).