puka inti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puka inti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puka inti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puka inti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • puka inti

    a small but violent terrorist organization formed in Ecuador in the early 1990s; responsible for bombing several government buildings

    Synonyms: Sol Rojo, Red Sun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).