pubic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pubic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pubic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pubic.

Từ điển Anh Việt

 • pubic

  * tính từ

  (thuộc) mu (trên phần dưới của bụng, gần cơ quan sinh dục)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pubic

  relating or near the pubis

  pubic bones

  pubic hair