ptolemy i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ptolemy i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ptolemy i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ptolemy i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ptolemy i

    the king of Egypt who founded the Macedonian dynasty in Egypt; a close friend and general of Alexander the Great who took charge of Egypt after Alexander died (circa 367-285 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).