pseudaletia unipuncta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudaletia unipuncta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudaletia unipuncta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudaletia unipuncta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pseudaletia unipuncta

    Similar:

    armyworm: noctuid moth larvae that travel in multitudes destroying especially grass and grain

    Synonyms: army worm

    armyworm: moth whose destructive larvae travel in multitudes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).