proem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proem.

Từ điển Anh Việt

  • proem

    /proem/

    * danh từ

    lời nói đầu, lời mở đầu, lời tựa (cuốn sách, bài thi)